Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w WarszawieTerminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec 2017 rok:

Technik ekonomista – kwalifikacja A.35 [331403] dk

Część pisemna (60 minut) 20-06-2017 godz. 10:00-11.00
Część praktyczna (180minut) 22-06-2017 godz.9:00-12:00

Technik logistyk – kwalifikacja A.30 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 20-06-2017 godz. 10:00 -11.00
Część praktyczna (120minut) 26-06-2017 godz.16:00-18.00

Technik logistyk – kwalifikacja A.31 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 20-06-2017 godz. 12:00 -13.00
Część praktyczna (120minut) 26-06-2017 godz. 9:00-11.00

Technik logistyk – kwalifikacja A.32 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 20-06-2017 godz. 14:00 -15.00
Część praktyczna (120minut)26-06-2017 godz. 13:00-15.00Wyniki egzaminu – Pobierz plikEgzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tzw „nowa formuła” dla zawodu technik ekonomista, technik logistyk:

Technik ekonomista [331403] – kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)
Technik ekonomista [331403]– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)


Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania [422103] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.31
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107]– kwalifikacja A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)

Informacja na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Termin egzaminu ustala Dyrektor Komisji Okręgowej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.
Uczeń zamierzający przystąpić do egzaminu zawodowego, składają pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego – Załącznik 3. Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed ogłoszoną przez dyrektora OKE datą rozpoczęcia egzaminu zawodowego czyli nie później niż do 14 września 2015 r. w przypadku terminu I i nie później niż do 17 stycznia 2016 r w przypadku terminu II.Egzamin potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 tzw „stara formuła” odbędzie się w następujących terminach:

1. Etap pisemny – 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 12.00

2. Etap praktyczny –  13 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 9.00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 26 sierpnia 2017 r

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w zawodzie, w którym się kształci lub w zawodzie, w którym ukończył kształcenie (Załącznik I.1.) nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego.