Kontakt

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10, 00-178 Warszawa
tel. 22 831 16 83, 22 831 54 51
fax 22 831 97 52
zslie1@zslie1.edu.pl

nr konta: 48 1030 1508 0000 0005 5090 4012