Motor Edukacji Zawodowej

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1
brał udział w projekcie MOTOR EDUKACJI ZAWODOWEJ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Motor Edukacji Zawodowej – pobierz plik