Nauczyciele

Nazwisko i imię

Przedmiot

  Dorota Lipińska   geografia
  Małgorzata Urzyczyn   matematyka
  Iwona Łęczycka   przedmioty zawodowe,informatyka
  Robert Mospinek   wf, bhp, biologia
  Ewa Borkowska   przedmioty zawodowe
  Grażyna Gutaker   przedmioty zawodowe
  Grażyna Ostrowska-Górecka   przedmioty zawodowe
  Lidia Chrapkowska   przedmioty zawodowe
  Ewa Leończuk   przedmioty zawodowe
  Dagmara Górecka   przedmioty zawodowe
  Agnieszka Wilhelmi   przedmioty zawodowe
  Janina Mospinek   przedmioty zawodowe
  Elżbieta Radek   wf, przedmioty zawodowe
  Ewa Kłysik   przedmioty zawodowe
  Wiesława Stojanow   przedmioty zawodowe
  Urszula Więckiewicz   przedmioty zawodowe
  Angelika Marciniak   przedmioty zawodowe
  Marek Cygan   prawo
  Sławomira Dyrda   geografia, język włoski
  Ewa Nowak   matematyka
  Piotr Hess   matematyka
  Mariola Banaszczyk   język polski
  Jolanta Wilk   język polski, wok
  Marcin Jurek   język polski
  Alicja Kozdrój   fizyka
  Dorota Słomka   język niemiecki
  Agnieszka Piska   język niemiecki
  Mikołaj Laskowski   religia
  Elżbieta Naumowicz-Węglińska   chemia
  Grażyna Lewandowska-Owczarczak   język angielski
  Ewa Płaza   języka angielski
  Paweł Dziuban   języka angielski
  Małgorzata Szymańska-Abramczyk   język angielski
  Monika Woźniuk   język angielski
  Anna Mospinek   wf, edukacja dla bezpieczeństwa
  Katarzyna Ojrzanowska   wf, wychowanie do życia w rodzinie
  Lech Koczywąs   etyka, wychowanie do życia w rodzinie
  Joanna Piotrowska   wf, edukacja dla bezpieczeństwa
  Jadwiga Romanowska-Cemka   język rosyjski
  Piotr Silny   informatyka
  Mieczysław Jeż   informatyka
  Włodzimierz Maj   wos
  Grażyna Wasilewska   historia
  Irena Ząbek   biologia

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2014 r.

Do pobrania

100 lat tradycji

Kontakt
Zespół Szkół Licealnych
i Ekonomicznych Nr 1
ul. Stawki 10,
00-193 Warszawa
tel. 22 831 16 83
22 831 54 51
email: zslie1@zslie1.edu.pl

"Wykształcenie jest tym, co pozostaje,
gdy wszystko czego się nauczyliśmy zostało zapomniane"
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt