Nauczyciele

Nazwisko i imię

Przedmiot

Dorota Lipińska geografia
Anna Ostrowska pedagog
Małgorzata Sanok – Schmidt pedagog
Dorota Głowacka psycholog
Iwona Łęczycka przedmioty zawodowe, informatyka
Krystyna Deutschman
Robert Mospinek wf, bhp, biologia
Wanda Boguszewska przedmioty zawodowe
Ewa Borkowska przedmioty zawodowe
Grażyna Gutaker przedmioty zawodowe
Grażyna Ostrowska-Górecka przedmioty zawodowe
Lidia Chrapkowska przedmioty zawodowe
Ewa Leończuk przedmioty zawodowe
Agnieszka Wilhelmi przedmioty zawodowe
Damian Wójcik przedmioty zawodowe
Elżbieta Radek przedmioty zawodowe
Ewa Kłysik przedmioty zawodowe
Wiesława Stojanow przedmioty zawodowe
Urszula Więckiewicz przedmioty zawodowe
Angelika Marciniak przedmioty zawodowe
Monika Fibich przedmioty zawodowe
Marek Cygan prawo
Sławomira Dyrda geografia, język włoski
Klara Pietruczuk geografia
Katarzyna Grzelińska matematyka
Ewa Nowak matematyka
Piotr Hess matematyka
Małgorzata Urzyczyn matematyka
Teresa Kożuchowska matematyka
Mariola Banaszczyk język polski
Jolanta Wilk język polski, wok
Marcin Jurek język polski
Alicja Kozdrój fizyka
Elżbieta Przybyłek chemia, biologia
Dorota Słomka język niemiecki
Agnieszka Piska język niemiecki
Tomasz Stefański język niemiecki
Mikołaj Laskowski religia
Marzena Berdychowska religia
Grażyna Lewandowska-Owczarczak język angielski
Katarzyna Berger język angielski
Piotr Kukla języka angielski
Magdalena Wróblewska języka angielski
Paweł Dziuban języka angielski
Małgorzata Szymańska-Abramczyk język angielski
Anna Mospinek wf, edukacja dla bezpieczeństwa
Agnieszka Sojka edukacja dla bezpieczeństwa, geografia
Katarzyna Ojrzanowska wf, wychowanie do życia w rodzinie
Hanna Wasielkiewicz język polski
Joanna Piotrowska wf, edukacja dla bezpieczeństwa
Mateusz Wójcik wf
Jadwiga Romanowska-Cemka język rosyjski
Piotr Szklany informatyka
Grażyna Wasilewska historia
Agnieszka Stachura-Pawłowska historia