Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PEDAGOG SZKOLNY pok. 204 p. II
mgr MAŁGORZATA SANOK-SCHMIDT

 • poniedziałek:     8.00 – 13.30
 • wtorek:                 8.00 – 13.30
 • środa:                   12.30 – 17.30
 • czwartek:            8.00 – 12.30
 • piątek:                  9.00 – 13.30

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 301)
e-mail: pedagog@zslie1.edu.pl


PEDAGOG SZKOLNY:
mgr ANNA OSTROWSKA, pok.159 p.I

środa: 8:30 – 15:30

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 206)


PSYCHOLOG SZKOLNY:
mgr DOROTA GŁOWACKA, pok. 10 parter

 • Poniedziałek   8:00 – 13:00
 • Wtorek              9:00 – 14:00
 • Środa                 12:30 – 17:30
 • Czwartek         9:00 – 14:00
 • Piątek                8:00 – 13:00

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 305)

Pedagog i Psycholog jest także obecny podczas wszystkich zebrań i dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane wyżej, po uprzednim umówieniu się.


REJONOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 12
Dla uczniów naszej szkoły
Ul. Dzielna 1a, 00-162 Warszawa
Tel fax. 636 66 99 lub 636 91 99

SZKOŁĄ OPIEKUJE SIĘ PSYCHOLOG:
Psycholog Wioletta Wojciechowska

 • Wtorek:      14:00 – 19:00
 • Środa:         praca w terenie
 • Czwartek:  15:00 – 20:00
 • Piątek:        9:00 – 14:00

Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym. 2017/2018
Wszelkie informacje znajdują się na stronie:
Biura Edukacji w Warszawie

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1457) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży:

W zakresie zakupu podręczników – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 • w klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dzieci i młodzieży:

 • w klasach II i III szkoły podstawowej,
 • klasach II i III dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych,
  prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasach I branżowych szkół I stopnia,
 • liceach i technikach lub szkołach specjalnych przysposabiających do pracy (wszystkie klasy).

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach
w terminie do 11 września 2017 r.

W celu usprawnienia działań związanych z procedurą ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników Biuro Edukacji opracowało:


Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny
W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2017 r.

Saferinternet

Dyżurnet.pl – Rodzicu, od ciebie zależy bezpieczeństwo twojego dziecka

Najnowsze badania przeprowadzone przez NASK Nastolatki 3.0 wskazują, że prawie 60% młodych ludzi spotkało się w sieci ze zjawiskiem poniżania i ośmieszania. Wielu takich sytuacji dałoby się uniknąć gdyby rodzice w porę ostrzegli dzieci przed konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie.

Ostrzegajmy przed cyberprzemocą!

Ze wspomnianych badań wynika, że najbardziej popularną aktywnością nastolatków na profilach w portalach społecznościowych jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów. Deklaruje ją aż 79,3% badanych. Część z tych materiałów służy później rówieśnikom do poniżania i ośmieszania kolegów i koleżanek. Aż 58,1% nastolatków deklaruje, że spotkała się z takim zjawiskiem w stosunku do swoich znajomych. Natomiast rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich kolegów zauważyło 33,3% badanych.

Tym ważniejsze wydaje się ostrzeganie nastoletnich dzieci przed zbyt pochopnym tworzeniem, a tym bardziej umieszczaniem własnego wizerunku w Internecie szczególnie w kontekście, który może być odebrany jako seksualny. Takie materiały mogą być bowiem użyte przeciwko nim przez rówieśników, ale także ściągnięte i dalej dystrybuowane przez pedofili.

Dlatego warto aby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci, jakie własne zdjęcia i filmy bezpiecznie publikować w Internecie. Ta świadomość może być niezwykle cenna dla młodzieży i ochronić je przed cyberprzemocą.

Rozmawiajmy, aby dzieci nam ufały!

Innym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem są ryzykowne zachowania nastolatków będące konsekwencją działań w sieci. Z badań NASK wynika, że 23,1% badanej młodzieży spotkało się z osobą dorosłą poznaną w Internecie! A 61,4% z nich nie poinformowało o tym fakcie rodziców. Część, co prawda, uprzedzało o tym chociaż znajomych, ale aż 28,9% nie dało znać o tym fakcie nikomu.

Wynika z tego, że nie wszystkie nastolatki zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań, stawiając się w pozycji potencjalnej ofiary napaści seksualnej, która może być dodatkowo nagrana i umieszczona w sieci.

We wrześniu 2016 roku zespół Dyżurnet.pl rozpoczął kampanię społeczną Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!. Ma ona zwrócić uwagę użytkowników Internetu na znaczenie odpowiedniego reagowania na pojawiające się w sieci materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich lub  prezentujące wizerunki dzieci w kontekście seksualnym.

Więcej o kampanii Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! http://reagujzglos.dyzurnet.pl/

Zobacz spot kampanii

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych zagrożeniach w internecie, poznać możliwe metody zapobiegania oraz reagowania na nie, bądź skorzystać z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy do kontaktu z Akademią NASK na www.akademia.nask.pl.

www.psychologia.net.pl – rodzice znajdą tu bardzo ciekawe artykuły dotyczące problemów wychowawczych i wielu obszarów życia.