Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

  Pedagodzy :

mgr Jagoda Kalińska-Michałowska pok. 204

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 9:00 – 15:00
środa: 13:00 -18.00
KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 301)

e-mail: pedagog@zslie1.edu.pl

 

 mgr Anna Ostrowska pok. 159

środa :  8.30 – 15.30
KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 206)

e-mail: a.ostrowska@zslie1.edu.pl

 

 

  Psycholog szkolny:

mgr Marta Michałowska, pok. 10

poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 9.00-14.00
środa: 12.00-18.00
czwartek: 9.00-14.00

piątek: 9.00-13.00

KONTAKT: tel. 22 831 16 83; 22 831 54 51 (wew. 305)

e-mail:

Pedagog i Psycholog jest także obecny podczas wszystkich zebrań i dni otwartych, a także w innych godzinach niż podane wyżej, po uprzednim umówieniu się.


Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12

Ul. Dzielna 1a

00-162 Warszawa

Tel fax. 636 66 99 lub 636 91 99

Psycholog Wioletta Wojciechowska

Godziny pracy:

Poniedziałek ———

Wtorek: 14:00 – 20:00

Środa: praca w terenie

Czwartek 15:00 -€“ 20:00

Piątek: 9:00 – 14:00


Pomoc socjalna dla uczniów w roku szkolnym. 2016/2017
Wszelkie informacje znajdują się na stronie:
Biura Edukacji w Warszawie

1) „Wyprawka szkolna” – pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów IV klasy technikum, którzy: • znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej; • pomocą mogą zostać objęci również, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
Więcej

2) Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym. • Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 456 zł (514 zł od 1 października 2015 roku).

3) Zasiłek szkolny – forma pomocy dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Więcej

4) Dofinansowanie do posiłków w szkole – możliwość opłacenia posiłków spożywanych w szkole przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby uzyskać tę formę pomocy, należy samodzielnie zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Ośrodek podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy, o czym informuje szkołę.

Wniosek o dofinansowanie podręczników – pobierz plik

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego – pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – pobierz plik


Saferinternet

 

Dyżurnet.pl – Rodzicu, od ciebie zależy bezpieczeństwo twojego dziecka

Najnowsze badania przeprowadzone przez NASK Nastolatki 3.0 wskazują, że prawie 60% młodych ludzi spotkało się w sieci ze zjawiskiem poniżania i ośmieszania. Wielu takich sytuacji dałoby się uniknąć gdyby rodzice w porę ostrzegli dzieci przed konsekwencjami podejmowania ryzykownych zachowań w Internecie.

Ostrzegajmy przed cyberprzemocą!

Ze wspomnianych badań wynika, że najbardziej popularną aktywnością nastolatków na profilach w portalach społecznościowych jest zamieszczanie własnych zdjęć i filmów. Deklaruje ją aż 79,3% badanych. Część z tych materiałów służy później rówieśnikom do poniżania i ośmieszania kolegów i koleżanek. Aż 58,1% nastolatków deklaruje, że spotkała się z takim zjawiskiem w stosunku do swoich znajomych. Natomiast rozpowszechnianie kompromitujących materiałów na temat swoich kolegów zauważyło 33,3% badanych.

Tym ważniejsze wydaje się ostrzeganie nastoletnich dzieci przed zbyt pochopnym tworzeniem, a tym bardziej umieszczaniem własnego wizerunku w Internecie szczególnie w kontekście, który może być odebrany jako seksualny. Takie materiały mogą być bowiem użyte przeciwko nim przez rówieśników, ale także ściągnięte i dalej dystrybuowane przez pedofili.

Dlatego warto aby rodzice uczyli swoje dorastające dzieci, jakie własne zdjęcia i filmy bezpiecznie publikować w Internecie. Ta świadomość może być niezwykle cenna dla młodzieży i ochronić je przed cyberprzemocą.

Rozmawiajmy, aby dzieci nam ufały!

Innym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem są ryzykowne zachowania nastolatków będące konsekwencją działań w sieci. Z badań NASK wynika, że 23,1% badanej młodzieży spotkało się z osobą dorosłą poznaną w Internecie! A 61,4% z nich nie poinformowało o tym fakcie rodziców. Część, co prawda, uprzedzało o tym chociaż znajomych, ale aż 28,9% nie dało znać o tym fakcie nikomu.

Wynika z tego, że nie wszystkie nastolatki zdają sobie sprawę z możliwych, niebezpiecznych konsekwencji takich spotkań, stawiając się w pozycji potencjalnej ofiary napaści seksualnej, która może być dodatkowo nagrana i umieszczona w sieci.

We wrześniu 2016 roku zespół Dyżurnet.pl rozpoczął kampanię społeczną Możesz pomóc – reaguj, zgłoś!. Ma ona zwrócić uwagę użytkowników Internetu na znaczenie odpowiedniego reagowania na pojawiające się w sieci materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich lub  prezentujące wizerunki dzieci w kontekście seksualnym.

Więcej o kampanii Możesz pomóc – reaguj, zgłoś! http://reagujzglos.dyzurnet.pl/

Zobacz spot kampanii

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tych oraz o innych zagrożeniach w internecie, poznać możliwe metody zapobiegania oraz reagowania na nie, bądź skorzystać z naszej oferty edukacyjnej zapraszamy do kontaktu z Akademią NASK na www.akademia.nask.pl.

www.psychologia.net.pl – rodzice znajdą tu bardzo ciekawe artykuły dotyczące problemów wychowawczych i wielu obszarów życia.