Rada rodziców

Skład rady rodziców:

Przewodnicząca: p. Agnieszka Olczak
Członkowie: p. Anna Podeszfińska oraz p. Iwona Tyczyńska

Mail: radarodzicow@zslie1.edu.pl