Współpraca

abcgoPorozumienie z ABCG sp.z o.o. sp komandytową z siedzibą w Warszawie ul Smolna 32/16 reprezentowaną przez Pana Michała Gajaka, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską- Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas ekonomicznych.

 


fruxPorozumienie z FRUX sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul Smolna 32/16 reprezentowaną przez Pana Michała Gajaka, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińską- Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas ekonomicznych.

 


porozumienieuwPorozumienie o współpracy zawarte w dniu 22.01.2019 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Sambora Gruczę – Dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

 


371d6a0c108d68f1bcfdb75d2c8098dcPorozumienie o Współpracy zawarte w dniu 20.12.2018 pomiędzy firmą Cash Director S.A., SuperKsięgowa, OSCBR- ogólnopolska sieć certyfikowanych biur rachunkowych reprezentowaną przez Panią dyrektor Anitę Gołębiewską, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.

 


por

Porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte w dniu 21.11.2013 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 a Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych reprezentowaną przez Prof. Leszka Plocha – Prezesa Zarządu.

 


logo_san_warszawaW dniu 1.04.2014 roku podpisaliśmy umowę patronacką pomiędzy Społeczną Akademią Nauk, ul. Łucka 11 w Warszawie. Ze strony Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Organizacyjnych dr inż. Zdzisław Szymański, natomiast ze strony Zespołu Szkół Dyrektor mgr Dorota Lipińska. Patronat Uczelni ma na celu wspieranie działań szkoły w prowadzeniu klas kształcących w zawodzie technik ekonomista oraz technik logistyk. Projekt umożliwia wdrożenie zajęć urozmaicających program kształcenia młodzieży ZSLiE nr 1. Przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pomysł na przystąpienie do programu klas patronackich powstał w związku z propagowaniem strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego.


wyzsza_szkola_logistykiUmowa o współpracy i współdziałaniu w zakresie utrzymywania wirtualnych laboratoriów oraz obsługi serwisowej zawarta w Poznaniu w dniu 19.08.2014 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora mgr Dorotę Lipińską a Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez Kanclerza doc. dr inż. Ireneusza Fechnera oraz L- SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez prezesa Zarządu Roberta Pawlaka.

Prowadzimy  Innowację Pedagogiczną pn. WIRTUALNE LABORATORIA LOGISTYCZNO- SPEDYCYJNE I MAGAZYNOWE.


s3 Porozumienie o współpracy przy organizacji koncertu charytatywnego na rzecz Artura Rożka zawarte w dniu 24.05.2016 pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 reprezentowanym przez Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły a Studiem Sztuk Scenicznych S-3 przy Gimnazjum nr 93 reprezentowanym przez Małgorzatę Godlewską.


wsti wsfiz

 

 

 

 

Umowa o objęciu patronatu nad klasą zawarta w dniu 2.06.2016 pomiędzy Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania oraz Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych reprezentowaną przez Pełnomocnika Rektora – Sylwię Jabłońską – Kempny a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Dorotę Lipińską.


sggwPorozumienie o Współpracy zawarte w dniu 24.04.2017 pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego reprezentowana przez prof. dr hab. Kazimierza Tomalę – prorektora ds. Dydaktyki oraz dr hab. Jarosława Gołębiewskiego prof. SGGW – Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez mgr Dorotę Lipińską – Dyrektora Szkoły.


trans-edu-logoUmowa o współpracy TRANSEDU zawarta w dniu 23.10.2017 pomiędzy Logitrans sp. z o.o. reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Bogumiła Paszkiewicza- Managera zespołu TransEdu a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Dorotę Lipińską.


takUmowa współpracy zawarta w dniu 30.10.2017 roku w Warszawie pomiędzy Fundacją „TAK”- Twórczy, Aktywni, Kochający reprezentowaną przez Dorotę Adamską- prezesa fundacji, Elżbietą Bodzikowską- członkiem Zarządu fundacji a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr1 reprezentowanym przez Dyrektora – Dorotę Lipińską.

 


il

Umowa o partnerstwie zawarta w dniu 29 lutego 2016 roku pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr1 reprezentowanym przez Dorotę Lipińską – dyrektora szkoły a Instytutem Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu reprezentowanym przez Grzegorza Szyszkę – Dyrektora Instytutu

 


skp-logoPorozumienie o współpracy zawarte 24.11.2017 pomiędzy Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie, reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu Pana Jerzego Konieckiego, Dyrektora Biura Pana Pawła Przedpełskiego, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińska – Dyrektora Szkoły. Porozumienie o współpracy podpisane na I Warszawskim Kongresie „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”


pov

 

Porozumienie o współpracy zawarte 24.11.2017r. pomiędzy Point of View Sp. z o.o.  Sp. komandytowa, reprezentowaną przez Pana Patryka Angelarda Prezesa Point of View Sp. z o.o. Sp. komandytowa, a Zespołem Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, reprezentowanym przez Panią Dorotę Lipińska – Dyrektora Szkoły. Porozumienie o współpracy podpisane na I Warszawskim Kongresie „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”