Współpraca z Fundacją

W dniu 21 listopada 2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy naszej szkoły z Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Dokument został podpisany przez panią Dyrektor mgr Dorotę Lipińską i Prezesa Fundacji prof. Leszka Plocha. Uroczyste podpisanie porozumienia jest efektem sprawdzonej, bezinteresownej pracy wolontariatu i samorządu uczniowskiego na rzecz artystów niepełnosprawnych.