Współpraca z SAN

W dniu 1.04.2014 roku podpisaliśmy umowę patronacką pomiędzy Społeczną Akademią Nauk,
ul. Łucka 11 w Warszawie.
Ze strony Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Organizacyjnych dr inż. Zdzisław Szymański, natomiast ze strony Zespołu Szkół Dyrektor mgr Dorota Lipińska. Patronat Uczelni ma na celu wspieranie działań szkoły w prowadzeniu klas kształcących w zawodzie technik ekonomista oraz technik logistyk. Projekt umożliwia wdrożenie zajęć urozmaicających program kształcenia młodzieży
ZSLiE nr 1. Przyczyni się do lepszego przygotowania młodzieży do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pomysł na przystąpienie do programu klas patronackich powstał w związku z propagowaniem strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego.