Wychowawcy

24 oddziały Wychowawcy

1 fa – Katarzyna Grzelińska
1fb – Katarzyna Ojrzanowska
1fc – Patrycja Marciniak
1fd – Mariola Banaszczyk
1fe – Klara Pietruczuk
1fl – Dorota Słomka
2fa – Anna Mospinek
2fb – Sławomira Dyrda
2fc – Magdalena Wróblewska
2fd – Lidia Chrapkowska
2fe – Piotr Hess
2fl – Monika Fibich
3fa – Wiesława Stojanow
3fb – Marcin Jurek
3fc – Piotr Kukla
3fd – Małgorzata Szymańska-Abramczyk
3fe – Joanna Piotrowska
3fl – Agnieszka Sojka
4fa – Agnieszka Wilhelmi
4fb – Grażyna Ostrowska- Górecka
4fc – Ewa Leończuk
4fd – Mateusz Wójcik
4fe – Elżbieta Przybyłek
4fl – Grażyna Wasilewska