Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia przygotowujące do egzaminów z kwalifikacji zawodowych:

 • KWALIFIKACJA AU.35
 • KWALIFIKACJA AU.22
 • KWALIFIKACJA A.31
 • KWALIFIKACJA A.36
 • KWALIFIKACJA A.32

Pozostałe zajęcia pozalekcyjne:

 • sos z matematyki
 • promujemy zdrowy tryb życia
 • logistyka w praktyce
 • sos z angielskiego
 • szkolna internetowa gra giełdowa (SIGG)
 • koło rachunkowości
 • koło szachowe
 • koło ekologiczno-turystyczne
 • koło recytatorskie