Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik ekonomista

Technik logistyk

techniklogistyk
4 klasy w zawodzie technik ekonomista z rozszerzeniami:

 • język angielski i geografia lub
 • matematyka i geografia lub
 • informatyka i geografia
2 klasy w zawodzie technik logistyk z rozszerzeniem :

 • język angielski i geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki
 • Informator „Technika i branżowe szkoły I stopnia Miasta Stołecznego Warszawy” na rok szkolny 2017/2018
  link.
 • Zarządzenie nr 5 Kuratora Oświaty – pobierz.

 • Harmonogram rekrutacji zgodny z Zarządzeniem nr 5 – pobierz.

 • Regulamin rekrutacji – pobierz plik

 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r- link.