Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2020/2021

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomista

ekonomia

2 klasy w zawodzie technik ekonomista
z rozszerzeniami:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

Technik logistyk

logistyka3

2 klasa w zawodzie technik logistyk
z rozszerzeniem :

 • język angielski
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki

Technik rachunkowości

2 klasa w zawodzie technik rachunkowości
z rozszerzeniem :

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego-Grota

history

1 klasa  z rozszerzeniem:

 • język polski i historia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2020/2021

  • Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (t.j. dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm. ) – rozdział 6 – link

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum – link

  • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r – w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610) – link.

  • Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 8 – link

  • Harmonogram – terminy postępowania rekrutacyjnego – link